________________________________________________________________________________________________

Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość;

kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość

George Orwell – 1984

______________________________________________________________________________________________