obszerne królestwo bylin

pod bladym płótnem sklepienia

 

lepki aromat sadów

łagodnie wypełnia umysł

 

tylko na horyzoncie

wiosenny sen zakłóca

krematoryjny komin