________________________________________________________________________________________________

Niech zdrowie zawsze mi służy, niech myśl się nie łamie.

Starość gdy przyjdzie, niech będzie łagodna i pełna pieśni.

Horacy

________________________________________________________________________________________________