_______________________________________________________________________________________________

Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata,

nierozsądny stara się przystosować świat do siebie.

Stąd wszelki postęp pochodzi od nierozsądnych.

George Bernard Shaw

_______________________________________________________________________________________________