niewytłumaczalna

więc niezrozumiała

 

nagła liryczna

tumaniąca jaźń

 

zmysłowa zachłanna

nadludzko wytrwała

 

ot umarła

 

Największa Miłość

 

jaką komukolwiek mogłam dać

Największej Miłości Mojego Życia