________________________________________________________________________________________________

Historycy zwycięzców pracują nad zatarciem roli pokonanych. My, którzy jesteśmy dziedzicami zbrodni i przemilczeń, staramy się wymierzyć sprawiedliwość przeszłości; przywrócić głos wielkim niemowom historii, ludom, którym nie powiodło się w dziejach.

Zbigniew Herbert „O Etruskach”

_______________________________________________________________________________________________