W miniony piątek, w Galerii „Oranżeria” odbył się wernisaż malarstwa Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „Plama”.

Prezentowane prace mimo spójności podjętych motywów mają niepowtarzalny charakter, a dzięki swej zindywidualizowanej ekspresji ukazują twórcze osobowości autorów. Artyści poprzez zastosowanie w swej twórczości różnorodnych technik i palety barw, manifestują swoją odmienność w rejestrowaniu, przetwarzaniu i ukazywaniu otaczającego nas świata.

Odbiorca znajdzie na wystawie prace od przedstawień w pełni realistycznych, poprzez deformację i syntezę, skłaniające się ku abstrakcji.

-czytamy w okolicznościowym folderze wystawy, otwierającej nowy sezon w radzyńskiej Galerii.