W Podlodowie, w powiecie ryckim trwa pierwsze w WOT szkolenie dla kandydatów na operatorów bezzałogowych statków powietrznych FlyEye. Od stycznia 2020 roku kompetencje WOT w zakresie wykorzystania bezzałogowców wejdą do systemu zarządzania kryzysowego i będą mogły być wykorzystywane we wsparciu lokalnych społeczności w ramach działań kryzysowych lub poszukiwawczych.

W trwającym od 19 sierpnia br. szkoleniu uczestniczą żołnierze OT z trzech brygad. Pierwsze samodzielne loty szkolne z wykorzystaniem bezzałogowców mają już za sobą żołnierze OT z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do 27 września br. na bazie powołanego w 2 LBOT komponentu lotniczego przeszkoleni zostaną jeszcze Terytorialsi z Podlasia i Podkarpacia. Kandydaci na operatorów BSP FlyEye zanim rozpoczęli loty szkolne z instruktorem, uczestniczyli w szkoleniu producenta, firmy WB Electronics oraz w kursach prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Udział żołnierzy WOT w działaniach kryzysowych w maju i czerwcu br., a także zaangażowanie formacji w liczne akcje poszukiwawcze (w sumie trzynaście akcji od 2018 roku, w tym dziesięć w roku bieżącym), uwidoczniły potrzebę wykorzystania bezzałogowców zapewniających możliwość prowadzenia rozpoznania z powietrza. Takie zdolności są też klasycznym przykładem kompetencji podwójnego zastosowania na wojnę, jak i kryzys. Dodatkowo, udział żołnierzy OT w akcjach kryzysowych spowoduje wzrost umiejętności przydatnych w czasie działań bojowych. Od stycznia 2020 r. kompetencje WOT w tym zakresie znajdą się w systemie zarządzania kryzysowego.

FlyEye to bezzałogowy statek powietrzny bliskiego zasięgu klasy mini, zaprojektowany do prowadzenia powietrznych działań obserwacyjnych, trudnych, bądź też niemożliwych do zrealizowania przy pomocy innych środków rozpoznania. Urządzenie to jest niezastąpionym wsparciem, m.in. w akcjach rozpoznawczych i poszukiwawczych.

Obecnie na wyposażeniu 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest jeden zestaw BSP FlyEye, składający się z czterech platform powietrznych posiadających głowice obserwacyjne dzienno-nocne. W sumie WOT posiada trzy takie zestawy, a do końca bieżącego roku, planowane są dostawy kolejnych dziewięciu zestawów, co łączenie będzie stanowiło 48 platform powietrznych.

FlyEye to, po amunicji krążącej Warmate, drugi rodzaj bezzałogowców będący na wyposażeniu WOT.