Patrzę w…

Patrzę w
słońce
Patrzę w
Niebo

Patrzę w
gwiazdy
Patrzę w
Ciebie

Patrzę w
nas i
Patrzę w
księgi

Patrzę przed
Patrzę za
Patrzę pod
Patrzę ponad

Widzę…

Sławomir Walencik