Miejsca spotkań, doposażenie miejskiej przestrzeni, poprawa infrastruktury – znamy wszystkie projekty, złożone przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego 2020. W najbliższym czasie zostaną one poddane weryfikacji przez specjalnie powołaną komisję.