Podnosi się,

to chyli

ku mrocznej połaci.

Nie krzyczy,

nie ma żalu.

W równym pokosie

oddaje

krople rosy

spragnionej ziemi.