Wywiad z Adamem Świciem w „Podlasiaku”, „Dziennik Wschodni” i „Słowo Podlasia” o spotkaniu przedstawicieli Instytutu Bronisława Szlubowskiego z władzami miasta ws. odkrytych żydowskich nagrobków.

*

https://www.slowopodlasia.pl/wiadomosci/7435,radzyn-podlaski-zydowskie-nagrobki-na-terenie-dawnej-katowni

https://www.dziennikwschodni.pl/radzyn-podlaski/muzeum-powstanie-w-obiekcie-bylego-aresztu-gestapo-i-ub-prace-rusza-w-tym-roku,n,1000247165.html