Dzisiejsza karta z dziennika to przede wszystkim rozmowy dotyczące objęcia stanowisk w rządzie. Taką propozycję otrzymał Adam Zamoyski, mimo odmowy był blisko rządu.

Niedziela 21go sierpnia [1831]

Generał Jan Kruk[owiecki] proponował A[damowi] C[zartoryskiemu] żeby został przy wydziale dyplomacji, ale A[dam] C[zartoryski] się wymówił z tego oświadczając mu [generałowi – PC], że chce odpoczynku. Kruk[owiecki] długo z nim rozmawiał o teraźniejszych okolicznościach. Zawsze ukazuje mu wiele przyjaźni i przysłał mu wartę narodową na straż.

Dzisiaj korpus Romaryno odchodzi za Pragę dla przepłoszenia trochę Rosjan i tym otowrzyć wolny przychód żywności. Włady[sław] Zamoyski pojechał z nim, A[dam] Z[amoyski] zdecydował się także jechać z tym korpusem.