W środę, 22 maja 2019 r. w okolicach Kazimierza Dolnego nad Wisłą odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Zgrywające System Zarządzania Kryzysowego. Ich celem było sprawdzenie zdolności działania służb ratowniczych, w tym WOT w akcjach przeciwpowodziowych oraz innych sytuacji kryzysowych.

W przedsięwzięcie zaangażowanych było ponad 130 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Scenariusz szkolenia zakładał różne sytuacje kryzysowe, w tym zagrożenie powodziowe, ewakuację osób, zaginięcie osób oraz pożar. Żołnierze OT realizowali zadania, m.in. z zakresu podnoszenia korony wału, doskonalili współdziałanie elementów dowodzenia oraz umiejętności specjalistyczne żołnierzy podczas akcji kryzysowych.

Na czas ćwiczeń aktywowany został tzw. Zespół Oceny Wsparcia (ZOW) oraz Zespół Wsparcia Odbudowy (ZWO). Ponadto wykorzystano specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu lubelskiej brygady, wchodzący w skład tzw. kompanijnego modułu zadaniowego, m.in.: sanitarkę quady, samochody CT, motocykle, maszt oświetleniowy, ubrania do pracy w wodzie.

Jak ważne są tego typu ćwiczenia pokazują ostatnie wydarzenia w gminie Wojciechów i Konopnica, gdzie nasi żołnierze brali udział w prawdziwej akcji ratunkowej, ramię w ramię ze strażą pożarną i innymi służbami. To, że żołnierze tak szybko i licznie stawili się do akcji i z powodzeniem działali na miejscu, było poprzedzone właśnie takimi szkoleniami. Dzisiejsze ćwiczenia w Kazimierzu Dolnym mają zupełnie inny charakter. Tutaj pomagamy straży pożarnej w działaniach przeciwpowodziowych i doskonalimy własny system alarmowania żołnierzy na wypadek akcji kryzysowych. – powiedział dowódca 2 LBOT płk Tadeusz Nastarowicz.

Ćwiczenia zgrywające, jak te w Kazimierzu, mają za zadanie przede wszystkim przygotować żołnierzy do pełnienia ich podstawowej misji, jaką jest niesienie pomocy i wsparcia lokalnym społecznościom w czasie klęsk żywiołowych i katastrof. Ćwiczenia z innymi służbami ratowniczymi są okazją do wymiany doświadczeń, doskonalenia umiejętności i budowania gruntu pod przyszłe współdziałanie.

W sumie w ćwiczeniach zgrywających wzięło udział ponad 300 osób, w tym: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe w naszym regionie. Organizatorami przedsięwzięcia byli Wojewoda Lubelski i Polskie Gospodarstwo Wodne RZGW Lublin.