Lubelskie obchody 118. rocznicy urodzin Witolda Pileckiego rozpoczną się 12 maja o godzinie 14:15. Marsz wyruszy z Placu Wolności i zakończy się na dziedzińcu zamku Lubelskiego.

Podobnie, jak rok temu przed samym marszem zostanie odprawiona Msza Święta za duszę śp. Witolda Pileckiego w Kościele Powizytkowskim, przy ulicy Narutowicza. Rozpocznie się ona o godzinie 13.15.

Marsz pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego jest organizowany w Lublinie już po raz dziewiąty. Głównym celem marszu jest wspólne uczczenie pamięci jednego z najznakomitszych żołnierzy II RP, uczestnika wojny Polsko-Bolszewickiej, Kampanii Wrześniowej oraz Powstania Warszawskiego, wolontariusza do Auschwitz, autora „Raportów Pileckiego”, członka organizacji niepodległościowych walczących z okupantem niemieckim, a także sowieckim.

Pragniemy ukazać życiorys Witolda Pileckiego, jako wzoru do naśladowania, szczególnie dla młodego pokolenia. Uczcijmy pamięć jednego z największych bohaterów naszej historii!

Organizatorami marszu są:
– Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis
– Koliber Lublin

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
– Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek
-Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski
-Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie
-Fundacja Scytia
-Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
-Instytut Wymiaru Sprawiedliwości