Rozpoczynamy cykl dziennika Anny Zamoyskiej Sapieżyny. Przez kolejne tygodnie będziemy prezentowali kolejne strony dziennika. Pierwsza karta to dzień 8 sierpnia 1831 r.

Dziennik

8go Sierpnia 1831. Izby połączone wybrały Senatorami Kasztelanami Narcyza Olizara, Stanisława Węgrzeckiego, Ludwika Łepickiego i Xawerego Niesiołowskiego. Pierwszy z nich miał za sobą 92 kresek, drugi 68 trzeci 61 a czwarty 51. Deputowany Franciszek Wołowski, który był poddany na kandydata miał kresek 43.

Umysły bardzo się burzą w stolicy, towarzystwo patriotyczne znowu wzmaga się bardzo szemrania na Wodza naczelnego [Jana] Skrzyneckiego na Xcia Adama Czartoryskiego. Szemraniu towarzyszą pogróżki ze trzeba zabić. [Jan] Krukowiecki Generał nieprzyjaciel Skrzyneckiego wszędzie na niego gada i te słowa nie będzie z niego Jan czwarty ale Gietgar drugi. W istocie obawiają się żeby kto z oficerów nie zabił Skrzyneckiego bo i woysku iest wielka nie zgoda i rozprężęnie.

Obywatele Woiewództwa Grodzieńskiego obrali reprezentantami swemi na Seym Aleksandra Wielopolskiego, [Juliana Ursyna] Niemcewiecza Młodego, [Józefa] Kaszyca i Eugeniusza Breze.

Generał [Fiodor] Rydygier znaczną część sił swoich przeprawił iuz na lewy brzeg Wisły dokąd miał główna kwaterę w Kurowie.

W Lublinie Rossianie się okopują.

Główna kwatera Wodza naczelnego iest e Bolimowie a kwatera Generała [Iwana] Paszkiewicza w bliskości Nieborowa.