Przekazujemy informacje w sprawie strajku pracowników szkoły, podane na stronach Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2.

Szkoła Podstawowa Nr 1

1.W referendum przeprowadzonym przez działającą w szkole organizację związkową większość nauczycieli opowiedziała się za udziałem w strajku. Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął już decyzję o rozpoczęciu strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r.

2. Działania szkoły będą uzależnione od zasięgu strajku, tzn. od liczby strajkujących nauczycieli oraz innych pracowników  i tych, którzy do strajku nie przyłączą się (dopiero w dniu rozpoczęcia strajku dyrektor otrzyma listę uczestniczących w nim pracowników).

3. Zajęcia dydaktyczne najprawdopodobniej będzie trudno zorganizować.

4. Priorytetem będzie przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty i zorganizowanie opieki dla uczniów, którzy w dniach strajku przyjdą do szkoły.

5. Jeśli braki kadrowe nie pozwolą na zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów w szkole, zajęcia zostaną zawieszone. O takiej sytuacji poinformuję Państwa odrębnym komunikatem.

6. Jeśli do strajku nie przystąpią pracownicy szkolnej stołówki, to w jego trakcie będą wydawane posiłki dla uczniów, którzy do 845 potwierdzą obecność w szkole.

7. Będzie pracował sekretariat szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 2