W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wieczór promocyjny najnowszej książki Dominiki Leszczyńskiej „Czyżewscy, Harbin i Kolej Wschodniochińska”. Książka Dominiki Leszczyńskiej inauguruje serię wydawniczą „Historie Kolejowe”, które zgodnie z ideą i wola wydawcy maja wydobywać i utrwalać nieznane losy kolejarzy i ich rodzin.

Autorem filmu jest p. Mirosław Piasko (rkf24.pl):