19 miejsce dla radzyńskiego I LO w skali województwa, 44. dla Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej  w Komarówce. Tak wynika z najnowszego rankingu szkół średnich Perspektywy 2019.

Radzyńskie Liceum Ogólnokształcące  zajęło 340 miejsce w Polsce i 19 w województwie lubelskim w Rankingu Perspektyw 2019.

Zdobyliśmy SREBRNĄ TARCZĘ. Jest to wielki sukces i ogromny awans, aż o 130 miejsc w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy cieszyliśmy się uzyskaniem Brązowej Tarczy. Radzyńskie liceum nieprzerwanie od wielu lat uzyskuje te prestiżowe wyróżnienia (Srebrna Tarcza 2014, 2016,2019; Brązowa Tarcza 2015, 2017, 2018).Podstawowym kryterium branym pod uwagę w rankingu są wyniki maturalne. Zdawalność matury w I LO to rokrocznie co najmniej 98% do 100%.- nie kryje radości dyrektor placówki, Ewa Grodzka.

W rankingu techników Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II zajęło 15. lokatę. To zarazem 224. miejsce w skali ogólnopolskiej.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2126 liceów ogólnokształcących i 1731 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2018 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Liceów 2019 to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2019 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).