________________________________________________________________________________________________

Chcieliśmy być wolni

i wolność sobie zawdzięczać

_______________________________________________________________________________________________