O rozrywaniu krajowego systemu powiązań i zagrożenie rozbioru „ekonomicznego”, rola transportu.