W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie trwa szkolenie zintegrowane żołnierzy 23 batalionu lekkiej piechoty z Białej Podlaskiej.

Ponad 220 Terytorialsów z powiatów: bialskiego, parczewskiego, łukowskiego oraz radzyńskiego, od 6 lutego br. doskonali tutaj swoje umiejętności bojowe, ćwicząc na strzelnicach, pasach taktycznych, w terenie leśnym i na obiektach zurbanizowanych. Położony w województwie lubuskim OSP WL posiada, m.in. Centralny Ośrodek Zurbanizowany oraz tzw. obiekty specyficzne, które dają żołnierzom okazję do nauki nowych umiejętności. Poligon to duże wyzwanie dla żołnierzy, ale również sposobność, by w realnych warunkach realizować ćwiczenia, których nie można przeprowadzić w garnizonach.

Terytorialsi z 23 batalionu lekkiej piechoty z Białej Podlaskiej przez dwa tygodnie będą doskonalić tutaj swoje praktyczne umiejętności, m.in. z taktyki, topografii, strzelectwa, łączności oraz pomocy medycznej na polu walki. Przejdą szkolenia z prowadzenia działań w rejonie zurbanizowanym. Na strzelnicach i pasach taktycznych będą rozwijać umiejętności strzeleckie. Ćwiczyć będą również saperzy, łącznościowcy i ratownicy pola walki.

Szkolenia zintegrowane organizowane na poligonach poza, podstawowymi, wyrównawczymi i rotacyjnymi, są jedną z form podnoszenia umiejętności bojowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To intensywne szkolenia, trwające od wczesnych godzin porannych, często również w nocy, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Wymagają one od żołnierzy dobrej kondycji fizycznej oraz odpowiedniego przygotowania. Udział w poligonie, minimum raz w roku jest obowiązkiem każdego żołnierza OT.

Bialscy Terytorialsi będą ćwiczyć w Wędrzynie do 19 lutego r. Na kolejną turę już szykują się żołnierze OT z Chełma i Zamościa. Zimowy poligon 2 Lubelskiej Brygady OT potrwa w sumie do 5 marca br.