Msza
Jest
Powtórzeniem
Golgoty
Więc
Stoję
W
Tłumie
Plujących
I
Rzucających
Kamienie
Wierząc
Że
Wybieram
Te
Lżejsze