Różaniec z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych jest odmawiany od poniedziałku o godz. 17,30. Potem jest msza św. W czwartek zakończenie październikowego nabożeństwa.

1. W środę o 17,00 Godzinki, Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i msza św.
-Pobieranie miary na stroje dla dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii Św. będzie miało miejsce w najbliższą środę. Na godzinę 16.00 zapraszamy chłopców; na godzinę 16.40 dziewczynki. Tego dnia należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 złotych.

2. W piątek w Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to I piątek miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy św. 7,00. Z racji Uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Porządek odprawianych mszy świętych na radzyńskich cmentarzach:
Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny:
-na cmentarzu komunalnym: godz. 10,30 i 16,00.
-na cmentarzu parafialnym: godz. 9,00; 12,00; 17,00.
Msze św. w Sanktuarium:
Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny: godz. 7,00 i 18,00.

3. Przez oktawę Dnia Zadusznego można pod zwykłymi warunkami nawiedzając cmentarz grzebalny uzyskać odpust i ofiarować za duszę zmarłej osoby. W sanktuarium codziennie od godz. 17,15, w wioskach o 16,00 modlitwy za zmarłych połączone z czytaniem kartek według porządku podanego w zestawie wypominkowym i stronie internetowej parafii. Prosimy by spowiedzi nie odkładać na 1 listopada. Spowiadamy codziennie rano od godz. 6,30 do 7,30 i podczas mszy św. wieczorowej.

4. W piątek rozpoczynamy kolejny miesiąc Nowenny przed misjami świętymi. W październiku modliliśmy się za parafię, o jej misyjność i o życie z Chrystusem. W listopadzie będziemy prosić o wierność dziedzictwu narodowemu. W nim jest także wysiłek dziadków i rodziców, którzy wprowadzali swoje dzieci na wstęgi świętego życia. Zakładka w modlitewniku wyznacza dzień modlitewnego dyżuru.

5. W I sobotę nabożeństwo wynagradzające przy wystawionym Najświętszym Sakramencie połączone z Apelem będzie odprawiane po mszy św. o godz. 18.00.
-W sobotę nie będzie próby scholi dziecięcej. Najbliższa próba scholi 9 listopada.

6. Za tydzień I niedziela miesiąca. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, katecheza i zmianka różańcowa.

7. Katechezy dla rodziców i chrzestnych będą głoszone w listopadzie tylko w I niedzielę o 16,30.

8. W niedziele listopadowe kontynuujemy Krucjatę Różańcową. Do prowadzenia różańca zapraszam Kółka Różańcowe z Zaródek. W niedzielę i święta obowiązujące rozpoczynamy o 8,30; kończymy kilka minut przed mszą św. Kółkom różańcowym z Adamek dziękuję za prowadzenie różańca w październiku.

9. Tydzień temu w Polsce było liczenie uczestniczących we mszy św. W naszej parafii we mszy wzięło udział 3735 osób. Kobiet – 2133; mężczyzn – 1602. Dziękujemy młodzieży za dokładne liczenie.

10. Nasze Sanktuarium w nawiązaniu do ogłoszonego przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ogłosiło konkurs plastyczny pt. Czy jesteś duży, czy jesteś mały, możesz być misjonarz doskonały. Na konkurs wpłynęło ponad 50 prac. Można je obejrzeć na stronie internetowej naszej parafii i na faceeboku. Dziękujemy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom.

11. Czcicielom Matki Najświętszej pragniemy w najbliższym czasie zaproponować doświadczenie wzrostu w pobożności maryjnej. Święty Ludwik Maria de Montfort, propagował ideę powierzenia się Jezusowi przez Maryję. Przygotował też 33-dniowy program duchowego przygotowania do Aktu Ofiarowania się Panu Jezusowi przez Maryję oraz treść samego Aktu. Powierzenie domaga się ofiarowania z miłości, bez przymusu, bez zastrzeżeń –swojego ciała i duszy; dóbr zewnętrznych i wewnętrznych, a więc swoje zasługi, swoje łaski, swoje cnoty i zadośćuczynienia. Przez to nabożeństwo dusza czyni ofiarę Panu Jezusowi przez Maryję ze wszystkiego, co ma najdroższego. Taki Akt uczyniło wielu świętych. My również jesteśmy do tego zaproszeni. Przygotowanie trwa 33 dni. Akt Zawierzenia nastąpi 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi.
Spotkanie organizacyjne dzisiaj o godz. 17.00. Opiekunem duchowym będzie ks. Grzegorz.

12. Dzisiaj w sali konferencyjnej rozpoczynamy cykl katechez Drogi Neokatechumenalnej dla młodzieży i dorosłych. Będą głoszone w kolejne niedziele o godz. 16,30 i w środy o godz. 19,00. Zapraszamy.