1935 

23 stycznia- W ramach działalności Organizacji Ruchu Muzycznego ORMUZ odbył się w Radzyniu koncert z udziałem słynnego skrzypka Józefa Cetnera.

Józef Cetner (1887 – 1965)  – polski skrzypek i pedagog. Studiował we Lwowie i Wiedniu. Profesor Konserwatorium Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu.