1981 

22 stycznia- uroczyste ustawienie krzyża na Powstańczej Mogile. Nowy krzyż ufundowali parafianie radzyńscy. Zastąpił on stary, spróchniały krzyż, postawiony jeszcze przed II wojną światową.

Mogiła powstańców styczniowych w Radzyniu Podlaskim, 11 XI 1935, wł. Witold Krassowski