Podczas sobotniej Krasnostawskiej Nocy Poetów będziemy wspominać Jej patrona,  autora „Koziegorynku” – śp. Mariusza Kargula. Warto przypomnieć tą nietuzinkową postać. Jutro przypomnimy Jego wszystkie teksty, jakie zamieściliśmy w Kwartalniku Kulturalnym.

Poeta, prozaik, dziennikarz, animator kultury Lubelszczyzny, iskra boża wielu dobrych zdarzeń. Z  Jego inicjatywy zrodziły się konkursy literackie: „O sonecianą skibkę”, „Ja Cię kocham, a Ty pisz” oraz festiwale „ Festiwal Sztuk Krasnych”, „Pickwik Literacki”, „Czarne Inspiracje”. Był redaktorem krasnostawskiego portalu internetowego „Brzydkie słowo na K”, „Poetyckich Łanów”, „Krasnostawskich Zapisków Poetyckich. Grupa Literacka A 4 i inni”.

Publikował teksty poetyckie, prozatorskie i publicystyczne na łamach pism regionalnych: „Nestor”, „Skafander”, Zamojski Kwartalnik Kulturalny” oraz w ogólnopolskich tytułach z kręgu kultury: „Tygodnik Powszechny”, „Bluszcz”, „Chimera”, „Akcent”. Wokół siebie zebrał krąg poetyckich dusz. Działał w Grupie Literackiej „A4”, prowadził z niezrównaną energią i estymą spotkania autorskie osób wstępujących do literatury jak też uznanych pisarzy, najczęściej autorów z „Czarnego”.

Czekaliśmy na Jego książkę. W 2011 roku opublikował tomik poetycko-prozatorski  pt . „Niewczesny pogrzeb wierszoroba” , w wydawnictwie swoich przyjaciół „Scripta Manent” w Izbicy.

Miał dla ludzi czas, serce i umiejętność przychodzenia z pomocą.

Napisał w 2008 roku w „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym” w  „Moja A!”:

Tu miłość jest rzadsza i cenniejsza od złota. Nie wydziela się jej na uncje, ale na sekundy, minuty, może nawet godziny. Ten, kto poczuje ją w sobie, już nigdy nie zazna ciszy, spokoju i  ładu w duszy. Będzie jak Ten Żyd Wieczny Tułacz. Bez domu, jakiejkolwiek przystani i dobrego słowa na drogę. Ostatnią drogę.

Nie sprawdziła się ta przepowiednia. Dużo, bardzo dużo dobrych słów otula pamięć Mariusza.

Rocznik 1976. Urodził się w Krasnymstawie. Ukończył tutaj technikum ogrodnicze w Zespole Szkół Rolniczych im. Bartosza Głowackiego. Wcześniej uczył się tajemnej sztuki sylabizowania i stawiania pierwszych literek w wiejskiej szkółce w Maciejowie, a następnie w podstawówce w Siennicy Różanej.

Współpracownik prasy lokalnej („Hereditas”, „Echo Krasnegostawu”, „Nowy Tydzień Chełmski”),  korespondent największego pisma polonijnego w USA – „Białego Orła/White Eagle” (Boston, MA) i współpracownik „Koziegorynku. Kwartalnika Kulturalnego” (Radzyń Podlaski, LU).

Brał udział w redagowaniu i wydawaniu „Poetyckich Łanów. Kwartalnika Kulturalnego Grupy Literackiej A 4”. Jako zastępca Redaktora Naczelnego Andrzeja D. Misiury, należał do zespołu redakcyjnego nowego periodyku – „Nestora. Czasopisma Artystycznego”. Współzałożyciel (w 2002 roku) i członek Grupy Literackiej „A 4”, działającej przy Krasnostawskim Domu Kultury.

W tym co pisał, a co można od biedy określić mianem małych form prozatorskich lub prozą poetycką, starał się patrzeć na otaczający świat przez pryzmat cierpkiej – acz miejscami życzliwej – ironii i groteski. Nie jest to ogląd rzeczywistości może do końca akceptowany, ale wynikający z prawdziwego daru i zarazem przekleństwa osób piszących – subiektywizmu emocjonalnego. Uważał ponadto, że jak „walić”, to tylko z „grubej rury”, bo nie trzeba bać się przelewania na papier tego, co się tak naprawdę myśli i czuje. Według niego pośrednich rozwiązań w literaturze po prostu nie ma!

-pisaliśmy w zakładce „Nasi autorzy” na rasil. home.pl

Zmarł 16 października 2013 r.