1943 

9 listopada- Podczas pacyfikacji wsi Wohyń, partyzant Michał Kaliszuk ps. „Burza”, zabił w obronie własnej radzyńskiego gestapowca Neumanna i ranił trzech innych. Kaliszukowi udało się uratować życie, ale widział jak Niemcy w odwecie wrzucili do płonącego domu jego żonę i dzieci.

9 listopada – w więzieniu na Zamku Lubelskim, Niemcy rozstrzelali liczną grupę akowców radzyńskich, aresztowanych wczesną jesienią tego samego roku. Ich nazwiska znalazły się na obwieszczeniach opublikowanych 11 listopada 1943 r.