1975

4 listopada–Za zgodą bpa. Jana Mazura w przedsionku radzyńskiego kościoła pw. Trójcy Świętej umieszczono tablicę o treści: “Pamięci Bronisława Skrzymowskiego zamordowanego w Oświęcimiu dnia 27 IX 1942 roku oraz wszystkich mieszkańców Radzynia Podlaskiego, którzy zginęli z rąk hitlerowców w latach 1939 – 1945 za Wiarę i Ojczyznę”. Tablicę ufundowano staraniem syna Bronisława – pana Mieczysława Skrzymowskiego.

 1994 

4 listopada– Sporządzono Akt notarialny przekazania placu pod budowę kościoła Parafii Św. Anny w Radzyniu Podlaskim.