1943

3 listopada – Na terenie Dystryktu Lubelskiego w Generalnym Gubernatorstwie, hitlerowcy przeprowadzili “Aktion Erntefest” czyli Krwawe Dożynki. Akcja miała na celu wymordowanie resztki Żydów znajdujących się jeszcze na terenie Dystryktu. Akcja przeprowadzana była głównie na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku i jego podobozach w Trawnikach i Poniatowej, lecz mordowano też Żydów pozostawionych do pracy w innych obozach i na terenach zlikwidowanych gett w mniejszych miejscowościach m. in. w Radzyniu Podlaskim.

W wyniku akcji w dniach 3 i 4 listopada 1943 roku zginęło łącznie 42 tysiące osób.