1860

27 października – w „Tygodniku Ilustrowanym” ukazał się artykuł o pałacu Potockich i kościele radzyńskim wraz z dwoma drzeworytami: pałacu i nagrobka Mniszchów.