2005

20 października – odbył się pierwszy wykład powszechny dla słuchaczy radzyńskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład pt. „Wybitni ludzie Kościoła, nauki, kultury i polityki związani swoją działalnością z Radzyniem” wygłosił Tadeusz Semeniuk.