1473

4 października – król Kazimierz Jagiellończyk wystawił dokument w którym zezwala Dominikowi Kazanowskiemu, staroście radomskiemu na przejęcie w dzierżawę miasta Kozirynek i wsi Biała oraz innych miejscowości z rąk Mikołaja Minorka z Ostrowa.

 

1921

4 października – przybycie sióstr Albertynek do Radzynia. Były w Radzyniu do 10 maja 1955 r.