W wakacyjne wtorki będziemy przypominać miniatury nostalgiczne Sebastiana Markiewicza. Któregoś dnia usiadł, napisał, wysłał na konkurs do Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku i wygrał. Wygraną było wydanie książki, która ukazała się nakładem tegoż instytutu w ubiegłym roku. Książka nosi tytuł „Było. Dwanaście miniatur nostalgicznych”.

zdj.: Wiesław Jasieńczyk

Jak czytamy w posłowiu do tej książki: Oto prawdziwa literatura: literatura zatrzymująca czas, przywracająca smaki, dźwięki, zapachy i obrazy, których już nie ma, które odeszły w przeszłość, a które za sprawą słów znów są z nami. I pozwalają nam raz jeszcze przeżyć to, co było najpiękniejsze – nasze dzieciństwo.

Każde z opowiadań będzie ilustrowane zdjęciem z okolic, opisywanych w książce, wykonanym w okresie, których opowiadania dotyczą.