1680

29 sierpnia – z Przegalin (gm. Komarówka Podl.) wyruszyła pielgrzymka do świętych miejsc. Pielgrzymi odwiedzili takie sanktuaria jak: Górę Kalawarię, Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską.

Dokładny przebieg pielgrzymki znamy dzięki opisowi sporządzonemu przez jej uczestnika – szlachcica Samuela Szemiota herbu Łabędź.

„Diariusz peregrynacyi na różne święte miejsca szczęśliwie odprawionej anno 1680” opisuje dokładnie wszystkie miejsca odwiedzone przez pielgrzymów. Brak jest w nim tylko nazwisk uczestników. Pielgrzymi powrócili do Przegalin 30 września 1680 r.