Właśnie minęła kolejna rocznica, jednej z najważniejszych bitew w historii wojen – Waterloo. Stoczono ją 18 czerwca 1815 roku. Zakończyła się ona klęską wojsk francuskich Napoleona Bonaparte. Zmierzył się on z połączonymi siłami angielskimi pod dowództwem Wellingtona i pruskimi feldmarszałka Bluchera. Kto wie, jak zakończyłoby się starcie, gdyby z pomocą Wellingtonowi nie przyszli Prusacy. Wynik bitwy ustalił nowy porządek Europy na kolejne dziesięciolecia.

Niesamowita fotografia powyżej, wykonana w 1850 roku przedstawia angielskiego weterana spod Waterloo z kobietą. O jego udziale w kampanii przeciwko Napoleonowi, świadczy medal przypięty na klapie wysłużonego płaszcza.