Dokładnie 9 lat temu na łamach stabilizatora nasz felietonista umieścił wpis o powyższym tytule.

Rozpoczęła się 33 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Jak ten czas leci! Nasza diecezjalna pielgrzymka wkroczyła już w Chrystusowy wiek.

Po raz pierwszy wyruszyłem w 1982 roku. Wtedy radzyńsko-kocka grupa nr 15 rozpoczynała pielgrzymowanie od Dęblina. W tamtych czasach grupa była ogromna, pewnie cztero- czy pięciokrotnie większa od dzisiejszej 15a. Gromadziła ludzi w bardzo różnym wieku, choć oczywiście dominowała młodzież.

Jasne, że sporo było młodzieży związanej np. z Ruchem Światło-Życie, który wtedy był po prostu potężny. Ale pielgrzymka przyciągała też liczne grono młodych kontestatorów komunistycznego porządku – trwał przecież stan wojenny. Świetnie pamiętam malowniczą „białą” grupę dziewczyn i chłopaków z Kocka.

Pielgrzymka to była jedna z nielicznych wtedy stref wolności. Księża przewodnicy pilnowali, by ten bunt wyrażać powściągliwie, pielgrzymka ma przecież głównie charakter duchowy. Ale przymykali oko na dumnie rozwijane na Alei Marii Panny w Częstochowie wielkie transparenty pisane „solidarycą”. A bracia UB-ecy fotografowali i notowali…

/5 sierpnia 2013/