1923

24 czerwca – ks. prałat Tadeusz Ostafiński dokonał wyświęcenia byłej cerkwi prawosławnej w Radzyniu Podlaskim na świątynię katolicką. Nowy kościół otrzymał wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Znajdował się na terenie obecnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1.

*

W 1882 roku na placu miejskim wzniesiono  murowaną cerkiew prawosławną. Obok cerkwi wybudowano też dzwonnicę.  W 1923 roku cerkiew przejął kościół katolicki.  W czasie II wojny światowej kościółek ten został tak uszkodzony podczas bombardowania, że po wojnie podjęto decyzję o jego rozbiórce. Z materiałów budowlanych pozostałych po świątyni wybudowano plebanię przy kościele Świętej Trójcy. W miejscu cerkwi obecnie znajduje się boisko sportowe Szkoły podstawowej Nr 1.

*

Ze wspomnień Ireny Hapkowej:

Ponieważ rosyjscy urzędnicy, oficerowie, żołnierze stanowili liczna grupę, mieli własną cerkiewkę[cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy, powstałą w 1882 r. – przyp. J.H.] , zresztą bardzo ładną, położoną na skwerze koło parku przy ulicy Międzyrzeckiej.

Po wojnie, jak już tu prawosławnych nie było, zdjęto jedną kopułę i zamieniono na katolicką świątynię, Został kościołem szkolnym, zwano go kościółkiem, bo rzeczywiście był nieduży. W niedzielę i święta młodzież gimnazjalna i dzieci szkolne miały tam swoje nabożeństwa, odbywały się tez rekolekcje adwentowe. Co roku odprawiano rezurekcję o północy, gdy w kościele parafialnym o 6 rano. Wybuchy granatów z tej okazji robiono w pobliskim parku. Byłam na takiej rezurekcji. Przed wojną na terenie tego skweru wycięto część drzew i usytuowano Szkołę Powszechną. Nareszcie szkoła przestała się tułać po wynajętych lokalach. Zbieraliśmy się wtedy na boisku szkolnym i szli do kościółka parami.

W ’39, choć bomby niemieckie spadły blisko na park, kościół ocalał. Potem Niemcy zrobili w nim jakiś magazyn, gdy zajęli szkołę na swe koszary, ale z zewnątrz kościółek był bez zmian. Po wyzwoleniu władzom partyjnym bardzo przeszkadzał taki obiekt w pobliżu szkoły. Dotąd stosowano wobec parafii różne szykany i podstępy, aż go rozebrano.