1949

22 czerwca – został wykonany wyrok śmierci na szefie radzyńskiego Gestapo Fischerze. SS Hauptsturmfuhrer (kapitan) Fritz Adolf Fischer organizował i kierował placówką Gestapo w Radzyniu przez cały okres okupacji hitlerowskiej. Fischer był bezpośrednio odpowiedzialny za wiele zbrodni. Uważany był za kata radzyńskich i międzyrzeckich Żydów.

Po wojnie został uznany za zbrodniarza wojennego. Ukrywał się w jenieckim obozie dla szeregowców SS, gdzie odnalazł go radzyński Żyd Szchupack. W 1948 r. w Warszawie Fischer stanął przed sądem. Głównym świadkiem oskarżenia było wielu mieszkańców Radzynia. Za swoje zbrodnie Fischer został skazany na karę śmierci.

 

Gestapowcy radzyńscy