Jak co poniedziałek.

Ślumak – ktoś powolny, ślamazarny, zbyt wolno wykonujący jakąś czynność, pracę

 wraz – robić coś razem z kimś, praca wspólna

 zabuźniak – ktoś, kto przyjechał za Buga, ale także ktoś butny, nieufny

 zlisić się – stchórzyć, wycofać się z podjętego działania, decyzji; odstąpić od zamiaru, zaniechać działania, przerwać przedsięwzięcie

 zawóz – duża liczba ludzi w jednym miejscu, tłumy, długa kolejka

Ale tutaj zawóz!