Kolejna porcja słówek.

 na nic – określenie „przydatności” człowieka – najczęściej bycia na kacu, „chorym”, nie przydatnym.

On jest na nic

 obtokiwać – także obtoknąć – płukać, myć naczynia, najczęściej samą wodą

 pepłać – zapepłać; wykonywać czynność zbyt długo, powoli, ślamazarnie, ale też mówić nieskładnie, niejasno, chaotycznie. Także o osobie plotkującej, szukającej sensacji: pepla

pucek – ktoś pulchny, o pucułowatej twarzy

 pultać się – być obrażonym, trwać w gniewie, rozdrażenieniu

 serzenie – proces fermentacji mleka na serwatkę