Kalendarium opracował Arkadiusz Kulpa.

2 maja

1864 r. – za udział w powstaniu zostali rozstrzelani w Radzyniu powstańcy: Balcer Tyślicz, Paweł Trofimow, Franciszek Patek (dowódca batalionu powstańczego), Grzegorz Iwanow, Leopold Dąbrowski (dowódca kampanii)

1942 r. – w wieku 83 lat zmarł w Radzyniu ks. infułat Tadeusz Mateusz Osiński, proboszcz i dziekan parafii radzyńskiej, Urodził się we wsi Szawły 16 listopada 1858 r.

Słownik Radzynia (8): ks. Tadeusz Osiński