Niezmiennie zachęcamy Was do nadsyłania swoich propozycji do słownika gwary radzyńskiej. Piszcie na: kozirynek.redakcja@gmail.com

rozdziawa – ktoś zdezorientowany, młodzi powiedzieliby „nieogarnięty”; nieprzystosowany, zagubiony. Zapewne pochodzi to od otwartej buzi.

Z tego Władka to taka rozdziawa

 

kajtnąć się – przejechać się rowerem, na próbę

 

barachło – rzecz mało wartościowa, wadliwa. Zbyteczny przedmiot, z wadami, skazami

To, co kupiłeś to takie barachło