Wohyń. Mogiły żołnierzy poległych w 1939 r.

zespół archiwalny: Urząd Gminy w Wohyniu, sygn. 36, s. 9.