Ukazał się najnowszy tom „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”, w którym czytelnik zainteresowany historią bardziej i mniej lokalną jak zwykle znajdzie wiele interesujących informacji.

Spis treści:

Artur Goszczyński: O wpływie warunków atmosferycznych na przebieg bitwy pod Chocimiem z 1621 roku.

Artur Górak: Rosyjskie projekty herbów miast powiatu radzyńskiego w drugiej połowie XIX wieku.

Piotr A. Czyż: Wykaz ziemiaństwa powiatu radzyńskiego z lat 1882-1897 na podstawie rządowych publikacji Pamjatnyje Kniżki Siedleckoj Guberni.

Halina Jarząb: Zarys dziejów dworu i majątku Mościbrody do 1944 roku.

Alicja Gontarek: Z dziejów żydowskiej przedsiębiorczości w Radzyniu Podlaskim w okresie międzywojennym – przypadek przewoźnika samochodowego Henocha Gotesdynera (na tle sytuacji zarobkowego transportu samochodowego w województwie lubelskim).

Ernest Szum: Plutonowy Józef Łopatniuk (1907-1969). Podlaski obrońca Westerplatte.

Wojciech Paszyński: „Edeljude” i cudowne ocalenie – przypadek bliskiej relacji Adolfa Hitlera z żydowskim
lekarzem Eduardem Blochem (1872-1945).

Damian Sitkiewicz: Albert Johann Goldgruber. Zbrodnicza działalność kapitana żandarmerii niemieckiej
na powiaty bialski, puławski i radzyński w latach 1939-1944.

Wiesław Charczuk: Kryptonim „Kruk”. Rozpracowywanie przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa ppor. Czesława Ługowskiego „Kobus” – żołnierza podlaskich konspiracyjnych struktur podziemia narodowego, późniejszego wieloletniego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Sokołowie Podlaskim.

Dariusz Magier: Inżynier Ciecióra uzasadnia potrzebę zmiany hymnu narodowego z okazji powstania
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Ziemowit Bylicki: Mariawici w świetle dokumentów siedleckich struktur Urzędu do Spraw Wyznań (1950-1989).

Małgorzata Nikoniuk: „W imię społecznego dobra”. Czyny społeczne i partyjne na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach 1975-1989. Przyczynek do dalszych rozważań.

Eugeniusz Wilkowski: Duszpasterstwo rolników diecezji lubelskiej lat 80. XX wieku.

x. Stanisław Dzyr: Stefan Kozak „Dawidy na szlaku bojowym”.

Irena Kulik: O „Nazwiskach krasnostawian w II połowie XVIII wieku na podstawie metryk osób
zmarłych z okresu 1748-1786” na I Międzynarodowych Spotkaniach Onomastycznych.

Raland Yelianevich: Zamach w mińskim metrze 11 kwietnia 2011 roku, czyli kara śmierci w pół roku. Przypadek jednego śledztwa.

Anna Wasak, Robert Mazurek: Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami. Cz. 9.

 

Wydanie papierowe można nabyć w Księgarni Zaborek oraz w Archiwum Państwowym w Radzyniu Podlaskim.

W otwartym dostępie cyfrowym wszystkie tomy na stronie Rocznika.