Nadzieje wobec nowo wybranego parlamentu, fikcja powszechnego nauczania, rola Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych oraz kto dostał się do Sejmu?