Z inicjatywy ppłk. rezerwy Radosława Sałaty, Wójta Gminy Borki, a zarazem Inspektora Rejonowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń obchodząca w minioną niedzielę jubileusz 100-lecia istnienia Szkoła Podstawowa w Krasewie otrzymała imię Żołnierzy Wyklętych.

Prezentujemy treść przemówienia, wygłoszonego przez Radosława Sałatę podczas niedzielnych uroczystości:

Szanowni Państwo!

Czcigodni Księża!

Panie pośle, Koledzy Samorządowcy!

Szanowna Dyrekcjo!

Nauczyciele! Rodzice! Uczniowie!

Mieszkańcy Krasewa i naszej gminy!

 

Świętujemy dzisiaj okrągłą, setną rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej w Krasewie. Wiele wskazuje na to, że jest to najstarsza szkoła w naszej gminie.

Szanowni Państwo,

taki jubileusz wymaga podsumowania i sadzę, że zostało to już zrobione w publikacji, którą przygotowano na tą okoliczność. Dziękuję wszystkim osobom, które podjęły się tego trudu. Dlatego skupię się na nieco innym wymiarze – na wymiarze ludzkim, dla którego ten instytucjonalny jest służebny od stu lat.

Szkoła otrzymała także nowy sztandar

Szkołę pojmuję jako seminarium. To pochodzące z łaciny słowo oznacza rozsadnik, szkółkę roślin oraz nasienie. Chcę przez to powiedzieć, że szkoła w Krasewie od stulecia jest takim rozsadnikiem wiedzy, wychowania i wartości. Zostały one zasiane wśród kolejnych pokoleń uczniów tej szkoły, rosły wraz z nimi, a następnie wydawały owoce.

Myślę, że mogę stwierdzić, że szkoła w Krasewie ukształtowała i kształtuje swoich pierwszych uczniów, ich wnuki i prawnuki. Jest to tyleż budujące, co wzruszające – bo w tej szkole kształtuje się najszlachetniejsza ze wszystkich materii – człowiek.

Odniosę się jeszcze do drugiego doniosłego faktu – w stulecie swego istnienia szkole jest nadane imię Żołnierzy Wyklętych. Ten fakt napawa mnie radością,  a szczególnie podkreśla, jakie wspomniane wartości winny być warte dla uczniów tej szkoły, dla Polaków, które można zawrzeć w symbolicznym haśle, które dziś niech wybrzmi szczególnie doniośle: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Wymawiam je nie tylko jako wójt naszej gminy, ale też jako żołnierz Wojska Polskiego w rezerwie oraz jako Inspektor Rejonowy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń.

Fundatorzy sztandaru

Szanowni Pedagodzy i Uczniowie!

Niech Wasi szlachetni patroni prowadzą Was droga wartości, którym winniśmy być wierni. I o które woła nasz mistrz słowa – Zbigniew Herbert w poetyckim credo „Przesłanie Pana Cogito”:

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach

wśród odwróconych plecami

i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć

masz mało czasu trzeba dać świadectwo

 

Czy nie tacy właśnie byli Żołnierze Wyklęci, którzy walczyli do końca o wolną Polskę?