Tomasz Młynarczyk (ur. 1971) – polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty i prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek założyciel i prezes Zarządu Radzyńskiego Klubu Fotograficznego Klatka. Współzałożyciel Grupy Twórczej Motycz. Pracownik Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Jego zdjęcia gościły w niemal każdym numerze Kwartalnika Kulturalnego „Kozirynek”.

Życiorys

Tomasz Młynarczyk związany z lubelskim środowiskiem fotograficznym – mieszka, pracuje, tworzy w Radzyniu Podlaskim. Zawodowo związany z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury – od 2017 roku. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia abstrakcyjna, fotografia architektury, fotografia dokumentalna, fotografia krajobrazowa, fotografia martwej natury, fotografia portretowa, fotografia przemysłowa, fotografia przyrodnicza oraz fotografia reportażowa. Jest fotografem współpracującym z Katolicką Agencją Informacyjną. Uczestniczy w pracach jury konkursów fotograficznych. W 2002 roku został członkiem założycielem Radzyńskiego Klubu Fotograficznego Klatka przy Radzyńskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych. W 2011 roku był jednym z członków założycieli Grupy Twórczej Motycz (obecnie Tomasz Młynarczyk nie jest członkiem Grupy Twórczej Motycz).

Tomasz Młynarczyk jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych oraz uczestnikiem i laureatem wystaw pokonkursowych (w Polsce i za granicą – m.in. we Francji, na Węgrzech).

W 2004 roku z ramienia Związku Polskich Fotografów Przyrody – został uhonorowany tytułem Fotografa Roku 2003. W 2015 roku został wybrany prezesem Zarządu Radzyńskiego Klubu Fotograficznego Klatka. W 2016 roku został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Związku Polskich Artystów Fotografików (legitymacja nr 1183). Od 2017 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAF (kadencja na lata 2017–2020). W 2019 został stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fotografie Tomasza Młynarczyka mają w swoich zbiorach m.in. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim.

Wystawy indywidualne (wybór)

 • Gdzie jest pałac?;
 • Struktury, faktury, formy;
 • Radzyń 7.00;
 • Światło – wody;
 • Prawosławie;
 • Archiwum – forma i światłocień;
 • Bal;
 • Trzepak;
 • Ostatni seans;
 • Żebro Adama;
 • Trisomia 21;

Publikacje (albumy)

 • Radzyń w fotografii Tomasza Młynarczyka (autor);
 • Na moje oko (autor);
 • Sacrum przydrożne (autor);
 • Dolina Tyśmienicy (współautor);
 • Kock w fotografii (współautor);
 • Walizka Józefa Karłowicza (współautor);
 • Dwudziestolecie Beatyfikacji Męczenników z Pratulina (współautor);
 • Janów Podlaski w dziejach Diecezji Siedleckiej. Wydanie Jubileuszowe (współautor);
 • Mocni wiarą i miłością Maryi. Wydanie Jubileuszowe (współautor);
 • Majówki