„Zwraca tu uwagę brak lepszego, nowocześnie urządzonego zakładu gastronomicznego. W istniejących w tej chwili obskurnych i na ogół brudnych trudno coś dostać do zjedzenia, przy tym ceny są delikatnie powiedziawszy »słone« w stosunku do Lublina”.

„Gazeta Ilustrowana” (1940–1945) — to polskojęzyczny tygodnik rozprowadzany przez Oberkommando der Wehrmacht (Naczelne Dowództwo Wehrmachtu), przeznaczony dla jeńców polskich w Niemczech osadzonych w stalagach i oflagach i tylko tam dostępna. Charakterystyczną cechą gazety była jej całkowita anonimowość. Poza siedzibą redakcji w Berlinie, nie ujawniano wydawcy i składu redakcji, zaś artykuły były publikowane bez podpisu.

W numerze 47 z 23 listopada 1941 roku gazety polscy jeńcy w Niemczech – poza m.in. informacjami o postępach „niezwyciężonej niemieckiej armii” na froncie wschodnim i przeniesieniu stolicy ZSRR do Samary, zatopieniu angielskiego lotniskowca Ark Royal czy wywiadu z Mieczysławem Foggiem – mogli przeczytać co nieco o naszym mieście oraz o Zakładach Przemysłowych w Suchowoli produjących napoje alkoholowe.