Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. Triduum rozpoczyna się celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej w wielkoczwartkowy wieczór. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. 

Ks. Grzegorz Stachura

Sąd

nieraz sfruwają białe kruki
z nieba przynoszą garnek manny

nieraz poskładają się okoliczności
i ciężko uwierzyć w przypadek

nieraz prawdziwe wyznanie
co przetrwa wiecznie – odrzucone
strach szczęścia dzielonego na więcej

nieraz myśli że zapomniano na amen
przyjdzie umrzeć z samotności
w mieście tak pełnym ludzi

nieraz z uśmiechem kłamstwo się połyka
jak gładkie cukierki Nowe życie
by wić się z bólu latami

nieraz udawanie mrówki ciągle biegającej
a owad nie zachodzi się na śmierć

nieraz sfruwają białe kruki
z nieba przynoszą garnek manny

*

Łach Bernard

Wielki Czwartek

Jezus przeciska się przez nas na kolanach
a Piotr innego chciał widzieć Pana
miał przecież wiele pomysłów na Boga
jak ja który chce Jego rękami sterować
odrzuciwszy szatki dobrych mniemań
włożył prześcieradło prostego gestu
i kiedy miło przy stole to się oderwał
jak sługa przyszedł odnawiać miłością
bez honorariów aplauzu oklasków
pochylił się w bezbronnej postawie
jak kapłan umywając nogi w nawie
tchnie w nas zmęczonych utrudzonych
rześki powiew w życie zabrudzone
kurzem słabości grzechów niewierności
i z tą miłością odważną na kolanach
otwiera nam okna na prawdziwego

Pana